De werkelijke waarde van de woning

Data spelen meer en meer een rol

Een taxatierapport werd altijd opgemaakt door gecertificeerde taxateurs.

Ze vroegen vooraf voor hoeveel geld de woning verkocht was en maakten daarna hun rapport op.

Vrijwel altijd was de taxatiewaarde gelijk aan de koopsom.

Daar wringt natuurlijk een schoen, want… zou het nu echt zo simpel zijn om een waarde vast te stellen? Is de waarde gelijk aan wat de gek ervoor geeft?

Nee dus.

Meer en meer komt men tot het inzicht dat de waarde van een woning minder emotioneel en meer rationeel moet worden vastgesteld.

Op grond van objectieve gegevens en zoveel mogelijk data.

 

Calcasa en Walter Living

Calcasa was de eerste organisatie die gebruik ging maken van kadastergegevens. Het Kadaster verzamelt al vele jaren koopsommen en via omrekeningen en de invoer van relevante actuele gegevens is men in staat objectieve waardebepalingen te doen.

Het bedrijf Walter Living gaat nog wat belangrijke stappen verder. Onvoorstelbaar veel gegevens worden ingevoerd om de werkelijke waarde van woningen exact vast te stellen. De nauwkeurigheid wordt met de dag groter en het zal niet lang duren voor banken inzien dat de rapporten van Walter Living als basis kunnen dienen voor de beslissing of een klant een lening krijgt of niet. Tijdens onze  aankoopbegeleiding maken wij gebruik van Walter Living, zodat we jou een uitstekend beeld kunnen geven van de werkelijke waarde van de woning. De Kopersmakelaar wil de beste aankoopmakelaar van Nederland blijven. Innovaties en de juiste samenwerkingen zijn daarbij essentieel. We bieden jou straks een perfect beeld van alle relevante informatie die je nodig hebt voor een koopbeslissing. 

NB: wij zijn de ENIGE aankoopmakelaar van Nederland die gebruik mag maken van de rapporten van Walter Living. Deze exclusieve samenwerking is gericht op constante vernieuwing en innovatie.