Geen afwijkende negatieve kleine lettertjes in de koopakte

Wij controleren de koopakte

Wij controleren de koopakte voordat je gaat tekenen.

De meeste contracten zijn standaardcontracten en zelfs is het vaak zo dat mogelijke afwijkende bepalingen al keurig vetgedrukt zijn!

In die zin is de makelaardij heel wat verbeterd: eerlijk duurt het langst.

Toch kun je af en toe vraagtekens hebben bij afwijkende bepalingen en is nader onderzoek nodig.

Wij gaan op zoek naar die afwijkende bepalingen en bespreken het contract voordat je gaat tekenen. Indien nodig laten we de akte aanpassen! 

 

 

Mondelinge overeenstemming niet voldoende!

Wettelijk is een mondelinge overeenstemming voldoende bij koop en verkoop. Er is (gelukkig) één uitzondering op die regel: de koop van onroerende zaken is enkel rechtsgeldig nadat handtekeningen zijn geplaatst onder een schriftelijke akte. Die akte hoeft niet ingewikkeld lang te zijn.  Een paar regels tekst zijn voldoende. Om koper en verkoper te beschermen zijn er standaardcontracten vastgesteld. De teksten daarvan zijn nogal wollig, daarom willen wij de inhoud graag verduidelijken.

Verkopende makelaar maakt akte

De taak om de voorlopige koopakte op te stellen behoort toe aan de verkopende makelaar. Daarom is het nodig dat je jouw personalia aanlevert en ook een identiteitsbewijs. In de omgeving van Amsterdam is het de notaris die de akte opmaakt. Die notaris  hoopt dan dat jij ook de definitieve akte via hem laat passeren…

Voorlopige akte niet vrijblijvend! 

De term ‘voorlopige koopakte’ is wat misleidend. Je zit voor de volle 100 % vast aan de afspraken die in die akte genoemd staan. Koop je later toch maar een andere woning of besluit de verkoper alsnog te verkopen aan iemand die hoger biedt, dan zorgt de ondertekende voorlopige koopakte voor een vaststelling van de schade en toekenning van het schadebedrag (meestal 10 % van de koopsom onverminderd het recht op verdere schadevergoeding)