Goedkope notaris

Goedkoopste notaris

Een notaris is nodig om de overdracht van de eigendom te formaliseren. Daartoe controleert de notaris bijvoorbeeld of je wel bent wie je zegt dat je bent.

Hij maakt de leveringsakte op waarmee de eigendom wordt overgeschreven en zorgt voor inschrijving daarvan in de openbare registers.

Omdat jij betaalt heb je (als troost😊 ) het recht te kiezen welke notaris deze klus mag klaren. Heel soms ben je verplicht om een notaris te nemen die de verkoper voorschrijft.

Meestal gaat het dan om ‘projectnotarissen’: notariskantoren die worden ingeschakeld bij de verkoop van een heel project met bijvoorbeeld meerdere appartementen.

Ook als het om voormalige huurwoningen gaat van een woningcorporatie zie je vaak voorgeschreven notarissen. Je bent dan verplicht om de overdracht van de woning via deze notaris te regelen.

Hypotheekakte

De notaris schrijft niet alleen de woning op jouw naam, maar ook wordt de hypotheekakte ingeschreven (indien je een hypothecaire lening nodig hebt, zoals veruit de meeste mensen). Als je zowel de hypotheekakte als de overdrachtsakte bij dezelfde notaris laat doen krijg je meestal korting.

Let op: als je nog een samenlevingscontract wil regelen, dan is dit een uitgelezen moment! En nodig ook! De notaris zal je hier (gratis) graag over willen informeren.

Zodra de voorlopige koopakte (opgemaakt door de verkopende makelaar) door ons gecontroleerd is en door jou en de verkoper ondertekend, zijn partijen aan elkaar gebonden. Echter… in zeldzame gevallen gaat er toch nog iets mis. Waar ik vooral op doel: de verkoper zou tussen de ondertekening van deze voorlopige akte en de ondertekening bij de notaris failliet kunnen gaan. In dat geval komt de woning in de faillissementsboedel en is er een kleine kans dat de curator de woning aan een ander gaat verkopen zonder dat jij daar iets aan kunt doen. 

Risico’s vermijden

Om dit risico uit de weg te gaan wordt de mogelijkheid geboden om de voorlopige koopakte vast in te schrijven in het Kadaster.

Het Kadaster bewaart alle eigendomsgegevens over woningen en hypotheken en is grotendeels openbaar.

De voorlopige inschrijving beschermt niet alleen tegen beslaglegging, maar ook tegen levering aan een andere partij, tegen verhuur, tegen onderbewindstelling van de verkoper.

Deze bescherming geldt vanaf de inschrijving in het Kadaster voor zes maanden.

Als er sprake is van een levering die meer dan zes maanden verderop ligt, dan is overleg met De Kopersmakelaar gewenst, als je tenminste kiest voor die inschrijving. Want verplicht is het niet!

Besparen op kosten voorlopige inschrijving

De voorlopige inschrijving kost natuurlijk ook weer geld. Zelf zou ik niet inschrijven als het ondertekenen van de voorlopige akte en de notariële overdracht dicht bij elkaar liggen. Zo heel groot is het risico nou ook weer niet.

Bij faillissement van de verkoper zal de curator meestal besluiten de koop gewoon door te zetten, anders zou hij zelf op zoek moeten naar een nieuwe koper.

Ook het risico dat de woning aan een ander geleverd wordt is niet bijster groot. Immers, in de voorlopige akte staat meestal een boetebepaling die de verkoper opzadelt met een flinke schadevergoeding als hij alsnog aan een andere partij levert. In de praktijk komt dit vrijwel niet voor.

 

Wij zoeken voor jou naar de goedkoopste notaris uit de regio. Ze doen allemaal hetzelfde kunstje en er is dus álle reden om vooral op de prijs te selecteren! Volg daarom niet automatisch de keuze van je hypotheekadviseur of van de verkopende makelaar.